Kariera


Profil kandydata

Doświadczenie i elastyczność

Wyznajmy opinię, że w szybko zmieniającym się, niepewnym, złożonym i nacechowanym wieloznacznością środowisku analizy i oceny pracowników oparte na kompetencjach są niewystarczające. Elementy, które w danym momencie zapewniają sukces w określonej roli, niekoniecznie sprawdzą się gdy otoczenie konkurencyjne i strategia firmy się zmieni lub gdy będzie konieczność współpracy z inną grupą ludzi bądź zarządzać nowym zespołem.

W związku z tym w procesie rekrutacji firma weryfikuje:

 • Czy kandydaci posiadają odpowiednie doświadczenie i umiejętności dla danego stanowiska
 • Czy posiadają potencjał, by zdobyć nowe umiejętności i kompetencje miękkie

W procesie rekrutacji firma wspiera różnorodność, nie tylko w kwestii płci i wieku,
ale także doświadczeń  międzynarodowych i osobowości.


Proces rekrutacji

Transparentność i przyjazna atmosfera

Etapy
rekrutacji

Rozmowa kwalfikacyjna
z przełożonym oddziału

Rozmowa kwalfikacyjna
z członkiem zarządu

Podpisanie umowy
i poznanie zespołu

Informowanie
o zakończeniu procesu rekrutacyjnego

Informowanie
o powodach niezakwalifikowania

Krótki proces rekrutacji

Możliwość poznania
przełożonych oraz przyszłych współpracowników

Przyjazna atmosfera
w czasie rekrutacji

Wdrożenie pracownika

Szkolenia i wsparcie

 1. Przywitaniepracownika z innymi pracownikami w danym oddziale
  oraz pozostałymi członkami zespołu w innych regionach polski oraz zagranicą.
 2. Szkoleniaz zakresu narzędzi i procedur stosowanych w firmie przez dedykowanego opiekuna dla nowego pracownika.
  Opiekun ma za zadanie pomóc zaaklimatyzować się w firmie i poznać zasady w niej panujące.
 3. Ocenaprocesu wdrażania po miesiącu od zatrudnienia kierownik oddziału przeprowadza rozmowę oceniająca,
  w której zarówno pracownik jak i pracodawca ma szansę na temat uzyskania informacji zwrotnej.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko: