Kariera

Za naszym sukcesem stoją zaangażowani pracownicy.

W procesie rekrutacji wspieramy różnorodność, nie tylko w kwestii płci i wieku, ale także w doświadczeniu międzynarodowym i osobowości.

Visline

Krótki proces rekrutacji

Transparentność i przyjazna atmosfera

Etapy rekrutacji

Rozmowa kwalifikacyjna
z kierownikiem oddziału

1

Rozmowa kwalfikacyjna
z członkiem zarządu

2

Podpisanie umowy
i poznanie zespołu

3

Profil kandydata

Szybko zmieniające się środowisko transportowe wymaga unikalnych kompetencji. Dlatego w procesie rekrutacji kompleksowo weryfikujemy:

  • doświadczenie i umiejętności odpowiednie dla danego stanowiska
  • potencjał do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji miękkich.

Zobacz aktualne ogłoszenia

REKRUTACJE CECHUJE:

Informowanie
o zakończeniu
procesu
rekrutacyjnego

Informowanie
o powodach
niezakwalifikowania

Krótki proces
rekrutacji

Możliwość poznania
przełożonych oraz
przyszłych
współpracowników

Przyjazna atmosfera
w czasie rekrutacji

Wdrożenie pracownika

Wspieramy nowych pracowników od pierwszego dnia. Posiadamy sprawny proces onboardingu.
Wyznaczamy opiekuna, który zadba, by nowa osoba szybko i pewnie weszła w struktury firmy.

1

PRZYWITANIE


Organizujemy oficjalne zapoznanie się
z pracownikami w danym oddziale oraz w innych regionach Polski oraz
za granicą

2

SZKOLENIA


Szkolimy z zakresu narzędzi
i procedur obowiązujących
w firmie.

3

OCENA


Po pierwszym miesiącu kierownik oddziału przeprowadza rozmowę,
w której zarówno pracownik, jak i pracodawca podsumowują proces wdrożenia.

Przed kamerą

Tworzone przez nas filmy umożliwiają lepsze poznanie naszej firmy, zespołu i tego, co jest dla nas ważne. Większość z nich powstaje w naszym biurze, w czasie wyjazdów integracyjnych lub z podróży, a w role aktorów wcielają się nasi pracownicy oraz kierowcy. Zachęcamy za zasubskrybowania kanału na YouTube oraz pozostałych social mediów. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie oraz LinkedIn.