Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działamy!

W Visline najważniejszy jest człowiek i środowisko w jakim żyje. To nie tylko deklaracja, ale przede wszystkim działanie. Zobacz w jak w wielu istotnych obszarach - ochrony ekosystemu, praw pracowniczych, bezpieczeństwa, etyki we współpracy z partnerami - wprowadziliśmy zasady i wdrożyliśmy działania na rzecz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu z człowiekiem i naturą w roli głównej.

Równie mocno angażujemy się w działalność prospołeczną na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, wspierając lokalne inicjatywy, przekazując środki na akcje charytatywne, czy błyskawicznie reagując na kryzysy globalne, takie jak wojna na Ukrainie.

Niemniej, ciągle nam mało i każdego roku planujemy nowe działania, a hasło “społeczna odpowiedzialność biznesu” chętnie i z dużą satysfakcją zamieniamy w konkret.

Środowisko, etyka biznesowa, rozwój pracowników

We wszystkich tych dziedzinach opracowaliśmy zasady i zestawy dobrych praktyk, a ich wynikiem są wdrożone rozwiązania systemowe. Standardem w Visline są obiektywne systemy oceny prowadzonych działań - regularnie poddajemy się audytom zewnętrznym, a wprowadzone międzynarodowe standardy, takie jak certyfikaty ISO 14001, ISO 9001, są najlepszym przykładem kierunku rozwoju firmy.

W trosce o środowisko

 1. Opracowaliśmy politykę jakości i środowiska w której zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom i ograniczania negatywnego oddziaływania naszych aspektów środowiskowych oraz spełnienia obowiązujących wymagań w zakresie ochrony środowiska
 2. Prowadzimy sprawozdania z emisji gazów cieplarnianych starając się je redukować
 3. Wprowadziliśmy system premiowania kierowców za ekologiczną jazdę
 4. Szkolimy z zasad ecodrivingu
 5. Zmodernizowaliśmy siedzibę firmy w kierunku zeroemisyjności instalując 135 panelii fotowoltaicznych na dachu biurowca Szkolimy pracowników w zakresie segregacji odpadów i oszczędzania energii
 6. Rokrocznie redukujemy spalanie paliwa naszej floty o 0,1 l.
 7. Modernizujemy flotę w kierunku pojazdów niskoemisyjnych sukcesywnie przechodząc na pojazdy elektryczne.
 8. Na poświadczenie powyższego posiadamy certyfikat ISO 14001

Etyka biznesowa

 1. Realizujemy terminowo wypłaty dla pracowników i kontrahentów
 2. Wprowadziliśmy politykę antykorupcyjną, antyalkoholową i antynarkotykową - jesteśmy w gotowości pomóc (chociaż nie było na szczęście jeszcze takiej potrzeby)
 3. Funkcjonujemy zgodnie z polityką antydyskiminacyjną i antymobbingowa dzięki czemu pracowników traktujemy równo, promujemy w firmie różnorodność i wielokulturowość
 4. Nasz proces rekrutacji jest prosty i przyjazny - jedynie dwa etapy i możliwość poznania zespołu jeszcze przed zatrudnieniem
 5. Powołaliśmy dedykowanego lidera ds. projektów CSR, do którego pracownicy mogą zwracać się z problemami i inicjatywami dotyczącymi realizacji polityki odpowiedzialności biznesu
 6. Regularnie monitorujemy poziom zadowolenia pracowników - w anonimowych badaniach nie odnotowaliśmy uwag dotyczących nierównego wynagradzania, a zdecydowana większość zespołu Visline jest zadowolona ze swoich zarobków.

Rozwój pracowników

 1. Wprowadziliśmy bezpłatne kursy językowe zwiększenie kompetencje pracowników
 2. Prowadzimy regularne obowiązkowe szkolenia wewnętrzne dla wszystkich pracowników
 3. Organizujemy dedykowane szkolenia zewnętrzne; branżowe i miękkie dopasowane do wybranych grup pracowników
 4. Umożliwiamy elastyczny system pracy, zgodny z ideą life-balance
 5. Prowadzimy program międzyoddziałowej wymiany doświadczeń
 6. Prowadzimy rozmowy rozwojowe i motywacyjne z pracownikami - zarówno w myśli idei “coaching on the job” jak i usystematyzowane rozmowy rozwojowe na początku każdego roku

Czerwone logo, zielone serce

Dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska udało nam się pozyskać aż 62 kwH ze źródeł energii odnawialnej i znacząćo zredukować emisję CO2.

Wrażliwi społecznie

Pomaganie sprawia nam ogromną radość. A w tej dziedzinie działamy równie sprawnie, jak w transporcie. W ostatnim roku udało się wysłać na Ukrainę środki i pomoc materialną o wartości ponad 200.000 zł. Regularnie wspieramy sportowców - sponsorując utalentowanych lekkoatletów z klubu Olimpijczyk Skorzewo. Pomagamy też najmłodszym, przekazując środki do domu dziecka, za które udało się sfinansować sprzęt komputerowy, prezenty świąteczne czy wycieczki do parków rozrywki.